Cirkel Studio skapar botaniska – arrangemang, planteringar och installationer – miljöer för människor att trivas i.

Vi har ett cirkulärt perspektiv när vi hjälper våra klienter att ta reda på vad de faktiskt vill uppnå med blommor, växter och grönt. Som expert på rumslighet och växter vet jag vad som fungerar när i vårt klimat och med vilken klient, vilket spar pengar och resurser. Kvalitet är i mångt och mycket att göra rätt från början och det vi gör idag påverkar morgondagen. Så vi sår ett frö – för en bättre botanisk värld.

Med genomtänkta och insiktsfulla val skapar vi tillsammans med klienten hem i bostäder, blomstrande liv i kontorsmiljöer och knyter an människor med deras miljöer – den inre miljön med den yttre. Vi finns i Stockholm men jobbar över hela landet.

Copyright © 2019 cirkel studio